Dealers

Kenji Abe

Kenji Abe

Paese: Japan
Market: Sailor’s market dealer
Yamaguchi pref, Japan

Phone: +81 90 8067 5665
Email: abek_eba_sailing@yahoo.co.jp

Don Bedford

Don Bedford

Azienda: Bedford Boats
Paese: USA
Market: Sailors’market dealer

Phone: +01 858-224-2366
Web: www.bedfordboats.com
Email: bedfordboats@gmail.com